Geiriaduron Cymraeg-Saesneg ar y We

 

Geiriadur yr Academi

Geiriadur ar lein Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Geiriadur Prifysgol Cymru

Porth Termau Cenedlaethol Cymru (Prifysgol Bangor)

Cronfa Genedlaethol o Dermau Bwrdd yr Iaith

Google

Y Termiadur Addysg

Byd Term Cymru - porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

 

I ychwanegu gwefan i'r rhestr uchod, cysylltwch â Dafydd Walters os gwelwch yn dda.